İnşaat projelerinde "Proje Yönetimi" nin başarılı olarak uygulanması için, "Zaman", "Kalite" ve "Maliyetler'in yönetilmesi en kritik aktivitedir.
Alter Yapı uzmanları önemli inşaat projelerinde yönetim kademelerinde görev almıştır.Alter yapı projelerin yatırım süreçlerinde ve tüm tasarım, satınalma ve inşai aktivitelerin yönetimi ve koordinasyonu konularında detaylı hizmetler sunmaktadır. Alter yapı uzmanları projelerin özel ihtiyaçlarına göre, en optimum satınalma ve ihale stratejilerinin uygulanmasında kapsamlı satın alma ve ihale yönetimi bilgisine sahiptir.
Hizmetlerimiz aşağıdaki gibi gruplanabilir;

Tüm tasarım, ihale ve inşaat aktivitelerinin koordinasyonu ve yönetimi ile ilgili verilen geniş hizmetler aşağıda özetlenmektedir.
• Proje Tanımının Yapılması ve Proje Teslim Sistemi Stratejilerinin Oluşturulması
• Bütçe Hazırlama ve Maliyet Takibi
• Tasarım Standartlarının ve Kılavuzlarının Geliştirilmesi
• Tasarım Yönetimi veTasarım Sürecinin İzlenmesi
• İhale Yönetimi
• Satın Alma, Planlama ve Lojistik Koordinasyonu
• İnşaat Kontrol Hizmetleri
• İnşaat Yönetimi
• Kalite Güvence Programının Oluşturulması
• Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Aylık İlerleme Raporu Hazırlanması
• Master İş Programının Oluşturulması
• İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Hizmetler

Content Image

Content Image